MC-råd & Guider, MC-styling

Hva betyr E-merking? – Typegodkjenninger for ulike MC deler

Vad innebär det egentligen att en artikel är godkänd och E-märkt? Vi går igenom nyttan och funktionen med godkända MC-delar såsom elektronik, belysning och ljuddämpare på din motorcykel som gör din MC-besiktning problemfri.

Vad innebär det att MC-belysning och MC-elektronik är E-märkt och ECE-märkt?

År 2005 beslutades av förenta nationerna (inom Ekonomiska kommissionen för Europa, som ofta förkortas ECE) att fordonskomponenter såsom fordonsbelysning ska omfattas av ett unionsinternt godkännande som kallas för homologering. Kortfattat är detta enhetliga bestämmelser om godkännande för dessa komponenter, exempelvis behöver de vara konstruerade för att fungera tillfredsställande och tåla de vibrationer för normal användning inom det angivna tillämpningsområdet. En artikel som är godkänd inom denna förordningen bär en speciell symbol stansat i armaturen eller linsen. Symbolen är på MC-delar ofta ett “E” inuti en cirkel följt av en siffra som visar i vilket land typgodkännandet är skapat. Märkningen gäller som godkännande utöver i själva skapandelandet även för resterande medlemsländer inom ECE. Efter denna symbol syns ett ECE-godkännandenummer som är en teknisk enhet för just godkännandet i fråga, ofta en sifferkombination. Se nedan för landskoderna som gäller för E-märkningen där märkningen för ett godkännande skapat i Sverige är “E6“:

E1 – Tyskland, E2 – Frankrike, E3 – Italien, E4 – Nederländerna, E5 – Sverige, E6 – Belgien, E7 – Ungern, E8 – Tjeckien, E9 – Spanien, E10 – Jugoslavien, E11 – UK, E12 – Österrike, E13 – Luxemburg, E14 – Schweiz, E16 – Norge, E17 – Finland, E18 – Danmark, E19 – Rumänien, E20 – Polen, E21 – Portugal, E22 – Ryssland, E23 – Grekland, E24 – Irland, E25 – Kroatien, E26 – Slovenien, E27 – Slovakien, E28 – Vitryssland, E29 – Estland, E31 – Bosnien, E32 – Lättland, E34 – Bulgarien, E37 – Turkiet, E40 – Makedonien, E42 – European Community, E43 – Japan, E45 – Australien, E46 – Ukraina, E47 – Sydafrika

ECE-märkningen står oftast utskrivet på artikeln och det visar inom vilket användningsområde artikeln i fråga är godkänd. ECE-märkningen säkerställer att artikeln används inom rätt användningsområde. Ett exempel på ECE-godkännandenummer är 50R eller R 50, detta är ett prefix som följs av en längre sifferkombination vilken är själva godkännandenumret inom föreskriften. För att omfattas av detta godkännande testas artikeln med mekaniska, dynamiska och miljömässiga tester. I exemplet 50R-prefixet så testas lamporna inom gruppen för intensitetsnivåer, spridningsvinklar, fysisk tolerans och belysningsnivåer som alla måste falla inom vissa gränsvärden för att godkännas. Testerna genomförs av olika labb inom unionen och bekostas av tillverkaren. Alla MC-delar med denna märkning har typgodkännande dokumenterat och kan tillhandahållas från tillverkaren.

 

Kortfattat om funktionen med E-märkning och ECE-märkning

En artikel som är E- och ECE-märkt har genomgått ingående tester med samma förhållningsramar för användande inom länder anslutna till den ekonomiska kommisionen ECE. En E- och ECE-märkning innebär att artikeln i fråga anses ha tillräckligt god kvalitet och funktion för långsiktigt nyttjande inom användningsområdet samt, uppfylla de krav för säkerhet och miljö som finns inom de förenta nationerna. På den E-märkta artikeln finns en märkning och godkännandenummer som visar inom vilket område artikeln avser användas. Att få en artikel typgodkänd innebär en omfattande kostnad för tillverkaren, dels för att själva testerna kostar pengar och dels för att komponenterna i fråga behöver vara av god kvalitet och funktion för att godkännas.

Vanliga E-märkningar på MC-tillbehör:

ECE R3 – Gäller för reflexer och reflektorer i belysning.
ECE R10 – Gäller för elektronisk utrustning som kan avge elektromagnetiska störningar och kan störa eller helt slå ut viktiga komponenter.
ECE R113 – Gäller för strålkastare och framlampor på motorcykel.
ECE R19 – Gäller för främre dimljus monterade på motorcykel.
ECE R50*  –  Gäller för belysning på motorcykel. Ex. blinkers, bromsljus, baklampa och nummerskyltsbelysning.
ECE R81 – Gäller för backspeglar på motorcykel och tvåhjuliga fordon.
ECE R87  – Gäller för positionsljus, varselljus och DRL-ljus på flera olika typer av fordon, däribland motorcykel.
ECE R92 – Gäller för ljuddämpare och slip-on monterad på motorcykel.

* Regulation 50″ som märks “50R-” Den absolut vanligaste märkningen man stöter på inom motorcykel.  50R-märkningarna är ett samlat typgodkännande för belysning inom fordonskategori L som omsluter motordrivna två-, tre- och fyrhjuliga fordon, inkluderat motoriserade cyklar, två- och trehjuliga mopeder, två- och trehjuliga motorcyklar, motorcyklar med sidovagn, lätta och tunga fyrhjulingar för väg samt lätta och tunga registrerade fyrhjulingar som arbetsfordon. R50 är ett samlat typgodkännande för framlampa, baklampa, bromsljus, blinkers och registreringsskyltbelysning.

E-märkningar och besiktning, kontrollbesiktning och regbesiktning av MC

Typgodkännanden och E-märkningar kontrolleras främst vid registreringsbesiktning av en motorcykel, alltså om du byggt om ett fordon till den grad att den behöver registreras på nytt. Vid denna besiktning inspekteras en motorcykels alla komponenter under lupp och märkningar kontrolleras i enlighet med rådande regler för fordonet i fråga. Vid kontrollbesiktning däremot, alltså den besiktning man gör vartannat år på sin motorcykel. Där kontrolleras vanligen inte dessa märkningar. Här kontrolleras främst funktionen och placeringen av MC-tillbehör som bytts ut så att de följer rådande regler. Du kan läsa mer om vad som gäller för MC-tillbehör vid kontrollbesiktning HÄR!

Borde jag välja MC-delar med E-märkning?

Majoriteten av de MC-delar inom belysning och elektronik vi säljer på Hojstyling.se omfattas av dessa typgodkännanden för just en motorcykel. Vi förespråkar att använda E-märkta MC-delar före icke godkända. Anledningen till detta är flera. Främst för att vi vill säkerställa att våra kunder kör så säkert som möjligt på sin motorcykel i trafiken och använder MC-delar med god hållbarhet och tillräcklig funktion ute i trafiken. Vår erfarenhet är också att typgodkända artiklar har avsevärt högre kvalitet än icke typgodkända artiklar. Detta beror antagligen på att det från tillverkarens sida läggs mer tid på artikeln genom produktutveckling och kvalitetssäkring. På Ebay och Amazon finns mängder med exempel på billig MC-belysning från Kina utan E-märkning som knappt lyser och vibrerar sönder efter några mil monterade på en MC.

Dokumentation för ECE- och E-märkning på MC-tillbehör

Om du bygger om en motorcykel som ett amatörbyggt fordon och du avser registreringsbesiktiga denna kan vi vara dig behjälplig med rätt dokumentation för ett MC-tillbehör som har monteras. I de allra flesta fall räcker den fysiska märkningen på artikeln för själva besiktningen men ibland kan ytterligare information behövas och då hjälper vi gärna till att ta fram den genom vårt nätverk av tillverkare och leverantörer.

Om du har frågor om E-märkningar och godkännanden på våra MC-tillbehör är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *